16-18 czerwca 2016, Wrocław, Hala Stulecia

XLVII Zjazd Okulistów Polskich Polskie Towarzystwo Okulistyczne


Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
Katedra i Klinika Okulistyki
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Dr n. med. Olimpia Nowakowska
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki
Prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Dr hab. n. med. Marcin Stopa
Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
Dr hab. n. med. Michał WilczyńskiKomitet Organizacyjny

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
Dr n. med. Małgorzata Piróg-Mulak


Dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek
Dr n. med. Karolina Czajor
Dr Iwona Helemejko
Dr n. med. Joanna Jakubaszko-Jabłońska
Dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek
Dr n. med. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska
Dr n. med. Maria Pomorska
Dr n. med. Mirosław Słowik
Dr n. med. Marek Szaliński
Dr n. med. Dorota Szumny
Dr n. med. Anna Turno-Kręcicka
Dr n. med. Hanna Zając-Pytrus

Dr Wojciech Czak
Dr Olaf Fuchs
Dr Kamil Kaczorowski
Dr Anna Markuszewska
Dr Joanna Przeździecka-Dołyk
Dr Agnieszka Rafalska
Dr Martyna Tomczyk-Socha
Dr Ewa Wałek

Hala Stulecia
Wystawowa 1
51-618 Wrocław

16-18 czerwca 2016

ORGANIZATOR

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
tel.: +48 71 736 43 00, fax: +48 71 736 43 09
klo@usk.wroc.pl
www.okulist.umed.wroc.pl

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Tel.: 42 677 68 00
E-mail: pto@pto.com.pl